Tjänster

Översättning

Jag översätter från engelska till svenska och hanterar även andra språkkombinationer när de efterfrågas. Mina specialområden är framför allt facklitteratur och populärvetenskap som behandlar klimat, miljö och biologi, men jag har översatt allt från ståuppkomik till mekanik.

Korrektur och språkgranskning

När en text går till tryck vill man vara säker på att inga korrfel slinker med. När du lämnar din text för korrekturläsning hos mig försäkrar du dig om att texten är grammatiskt och stilistiskt korrekt.

Redigering

En text kan behöva bearbetas för att fungera. Den ska kanske läsas i ett nytt medium eller av en annan målgrupp. Jag gör en grundlig analys av texten och anpassar den stilistiskt, strukturellt och grafiskt för ändamålet. Du får en genomarbetad text som kan publiceras direkt.

Copy

Bra texter kräver eftertanke. Målgruppens språk, behov och förkunskaper, mediets syfte, möjligheter och begränsningar är några av de detaljer som bör prägla utformningen av en text. Jag hjälper dig att skriva lysande texter för tryck och webb.

Comments are closed.